07.06.13

Einleitungszeit


“Ukazujeme sebe z dna tela."

  Co říct na začátek... Proč právě EINLEITUNGSZEIT, jak dlouho existujete?
  P-01: EINLEITUNGSZEIT tu je už od úvodu!, tak ako aj všetko ostatné, čo človek objavil a objaví. Sme zaznamenaní v computeri Vesmíru a plníme iba svoje poslanie, momentálne je čas ,,byť na monitore ..." . ,,DOBA ÚVODU" ( v preklade) vyjadruje tento fenomén. Nikto nevie, ako dlho trvá úvod ,,všetkého", ako dlho trvá úvod Einleitungszeit, koľko času mu zostáva do shutdown-u. Sme iba podprogram megasveta, megaprogramu...

  Jak se měnila vaše hudba, sound?
  Zvuk nášho kyberorganizmu sa zákonite vyvíja s používaním technologie. Taktiež je dôležité zladiť frekvencie mozgu, neuronov s frekvenciami, ktoré dokáže technologia vyrobiť, ale i zaznamenať. Viac používame alternatívu záznamu, zachovanie určitého zvukového okamihu v dianí nášho makrosveta. Mozog reaguje na zvuk, ktorý ho uvedie do nejakej činnosti, túto reakciu i zvuk si zapamätá a potom s tým ďalej pracuje. Takto nejako to funguje u nás. Je to dobrý pocit, ak môžeš naraz zaplniť cca 30 elektrických zásuviek!

  Co je výchozí myšlenkou či představou EINLEITUNGSZEIT?
  Všetko sa točí okolo samotného ,,človeka" (muž , žena) a okolo najkrajnejších predstáv jeho mozgu. Niekedy mám až desivé predstavy o možných situáciach v živote muža -- ženy -- stroja -- človeka a dokáže ma to veľmi vzrušiť. Je pre mňa fantastické hľadať miesto, kde sa prekrývajú hranice medzi realitou a fantáziou. Zvuky mi dokážu toto miesto zosilniť a vyobraziť.

  Jak byste označili styl vaší tvorby?
  Tvoríme niečo, čo je zastrešené názvom Einleitungszeit. Vyvíjame sa, meníme sa, neexistuje jednoznačný názov štýlu. V danom okamihu P-01 a R-01 vytvárajú a absorbujú KYBER - ,,PORNO" - INDUSTRIAL. Zajtra to už nemusí byť pravda...

  Podle mnoha názorů jste nejextrémnější skupinou v našich zeměpisných šířkách. Co soudíte o tomto tvrzení?
  Z podia ale i mimo neho ,,útočíme" na ľudí pravdivou realitou, ktorá prechádza i cez nás. To, čo robíme, vychádza z nášho vnútra. Niekedy je to také silné, že to otrasie i s nami. Nie je to hra, je to naša výpoved. Realita a sny sú veľké extrémy v živote človeka!

  Viděl jsem několik vašich koncertů, jednou jsem zažil ,,opravdový" strach . Po skončení ,,show" jsem pocítil nesmírnou úlevu a radost. Co je cílem brutálních a odlidštených, na člověka útočících performancí Einleitungszeit?
  Čiastočnou odpovedou si Ty sám, a to, čo si zažil pri jednej z našich performance. Ten strach si môžeš vážiť, lebo po ňom môže následovať smrť alebo úľava. Ale oboje znamená to isté. Nejde tu o propagáciu násilia. Tou odľudštenou masou sme v Tebe vyvolali i pozitívne pocity. Performances sú vlastne zosilneným odrazom reality a možnej reality medzi človekom a človekom, a človekom a kybersvetom prostredníctvom našich pohľadov. Ukazujeme človeka, ukazujeme seba z dna tela...

 
Který váš koncert považujete za dosud nejzajímavejší?
  Ten, kedy reagovalo a bude reagovať čo najviac ľudí ako Ty!

  Máte za sebou několik vydaných titulů, kterého z nich si nejvíce ceníte?
  Všetky! Každý zachytáva dané obdobie Einleitungszeit-u.

  Nedávno vám vyšla v Německu deska. Mohli byste prozradit něco bližšího?
  Vyšla u v Nemecku dosť známeho labelu ART-KONKRET. Sú to v podstate dvaja mladí páni (taktiež výborná skupina SOLDNERGEIST ), ktorých sme zaujali už prvou demosnímkou Die Menchzerstörung. O rok neskôr nám ponúkli vydať LP a zatiaľ distribuovali aj všetky naše demá. Veľkú zásluhu má na tom aj Richard (CREWZINE), ktorý sa vlastne zaslúžil o našu propagáciu vo svetovej scéne.

  Kdy začnete s přípravou dalšího projektu?
  Další produkt by mal byť v týchto mesiacoch vydaný u labelu RECALCITRANT NOISE v USA. Jedná sa o dalšiu LP. S lídrom tohto labelu sme nadviazali priateľský vzťah. Je veľmi nadšený našou produkciou, čoho si veľmi vážime. Momentálne dokončujeme najnovší materiál, ktorý, dúfame, výjde na LP alebo CD nosiči.

  Odkud čerpáte hluky a zvuky?
  Industriálne zvuky zaznamenávame vo fabrikách, vo výrobných halách a taktiež ich vyrábame v našom zvukovom laboratoriu HIRNLARM .Ostatné zvuky a hluky sú alchýmia, ktorej proces a výroba je určitým naším tajomstvom.

  Co pro vás Einleitungszeit, silová elektronika, noise či hudba obecně znamená?
  Magický prsník Vesmíru, z ktorého sajeme i my, zdroj nekonečného poznania, lono sveta, kde vždy môžeš načerpať dostatok energie, neidentifikovateľného tepla a vône života ... Hudba je nadbytosť!, s ktorou, medzi ňou a nami neustále prebieha mystický coitus.

  Proč je podle vašeho názoru současný stav slovenské a české post-industriální kultury tak neskutečně bídný (na rozdíl od zemí ,,normální Evropy")?
  Chýbajú tu silné korene. Oproti iným krajinám, u nás pred pádom komunizmu možno pôsobilo pár skupín ,,v podsvetí", aj to skôr v Čechách ako na Slovensku. Nebola tu žiadna informovanosť, žiadna komunikácia, väčšinou sa všetko odohrávalo v malých izolovaných skupinkách nadšencov, ktorí boli za nejakých okolností napojení na Západ. Naša kultúra sa uberala iným smerom ako na Západe, nebolo jednoduché tvoriť tu slobodne. Boli sme od myšlienok vlny industrializmu v hudbe, ktorá prebiehala zhruba jedno desaťročie, dobre izolovaní. V súčasnosti nemá táto kultúra skoro žiadnu podporu zo strany masmédií, ťažko sa hľadá podpora pri organizovaní koncertov a festivalov. Všetko je dnes založené na peniazoch a preto prežívajú iba tí najskalnejší, tí, ktorí touto “okrajovou" kultúrou žijú. A to, z tohto hľadiska, je podľa mňa dôležitejšie ako masové produkovanie, masový výskyt post-industriálnych a elektronických objektov.

  Jaká budoucnost podle vás post-industriální kulturu čeká?
  Táto kultúra už dávno ukázala svoju životaschopnosť a nie je tomu inak ani teraz. Dokonca sa javí, že znova prebieha boom v celosvetovom merítku, rodia sa skupiny s novým smerovaním... , dochádza k spájaniu mnohotvárnych druhov myslenia, čo bude mať za následok akumulovanie a hustnutie tejto pseudosféry v tejto kultúre a zapríčiní to dalšiu exploziu rozvoja a napredovania. Dôležité je niečo tvoriť, produkovať a potom sú slová zbytočné. "ALLES IST PROGRAMM"!

  Máte v Einleitungszeit rozdělené úlohy, či jste jedním dýchajícím kyberorganismem?
  P-01 vytvára prostredníctvom technologie konštrukcie, hlavné zvukové myšlienky skladieb, prenáša obrazy a predstavy z mozgu do textov, robí aranžmá, hlas, R-01 je technický pracovník organizmu, vynachádza nové industriálne nástroje, ktoré aj obsluhuje a s veľkým precítením používa brúsky, cirkuláre, pružiny a rôzne kovové ,,orgány", sampler... Spolu tvoríme jeden kyberanimal, jeden kyberorganizmus, ktorý dýcha a pracuje spontánne na báze jednotlivých orgánov, ktoré sa ovplyvňujú a doplňajú...

  Chcete něco vzkázat čtenářům OrphanAge?
  ,,Mozog, spoľahlivo izolovaný v bezpečí ticha a tmy vo vnútry lebky, nie je schopný rozoznať ,,skutočný svet". Možno nie ste čitateľmi...!!!"

OrphanAge 1
1997

Žádné komentáře:

Okomentovat