22.04.23

Interpretace - Brodio Nuncia

 Další nalezená nahrávka je záznam koncertu bez publika z konce osmdesátých let v prostoru kostela, který v té době byl používaný jako skladiště. O Interpretaci víme téměř všechno, tak pár slov o kostele.
Převzatý text z liberec-reichenberg.net
Bývalý kapucínský hospic s kostelem sv. Máří Magdaleny je nejmladším kapucínským konventem na našem území. Vybudován byl z iniciativy baronky Marie Pauliny von Liebieg, příslušnice rodiny nejvýznamnějších libereckých textilních magnátů. Díky skořepinovým železobetonovým klenbám, které jsou zavěšeny na unikátním ocelovém krovu využívajícím systému příhradových vazníků, bylo docíleno jejich značného převýšení vůči přízemí s bočními kaplemi. Pozoruhodným technickým prvkem je podlahový systém vytápění kostela průduchy, vedenými do prostoru lodi z kotelny v suterénu pod kněžištěm. Po formální stránce kostel vychází z místní pozdněbarokní a klasicistní architektury, umně kombinované se secesními prvky. Dispozici ovlivnilo bavorské prostředí, jež se projevilo uplatněním půdorysného typu Wandpfeilerkirche. Kostel je jednolodní stavba s bočními kaplemi, půlkruhově uzavřeným presbytářem a výrazným vstupním průčelím s předsazeným sloupovým portikem lemovaným dvojicí věžiček. S přilehlou budovou někdejšího hospicu je kostel propojen krytou chodbou. Rozlehlá zahrada obklopující konvent sloužila dle dochovaných fotografií z části jako městský park, a tak se zde můžeme setkat s atypickým řešením veřejných toalet, pro které byl využit prostor pod schodišťovou rampou po straně kostela.

CSi 062 


19.03.23

Interpretace - Archeologie

 


Odkrýváme nejnižší vrstvy, sestupujeme, doslova, do sklepení liberecké Interpretace. Z nalezených pásků se podařilo zachránit dva fragmenty představující skupinu ve stádiu přerodu z punkového období do období experimentů a hledání, hledání zvuku, hledání sebe sama.
První je samotný Karel objevující možnosti své kytary a efektů. Druhý je záznam vystoupení pro okruh známých již ve trojici - Karel, Martin, Richard... Vystoupení nebylo zrovna kladně pochopeno, což vedlo k tomu, že skupina se dalším veřejným prezentacím vyhýbala a hrála jen sama sobě.

Nahráno počátkem 80. let

Statuette on cover: Mia G.
Recorded early 80s.

CSi 061


11.10.22

Suicidal Meditations - Suicidal Meditations EP

 


 

Natáčelo se u manžela Helenky Vondráčkové- Hellmutha Sickela, jenž se postaral o zvuk tří písniček Suicidal Meditations: War Dance, Danger a A Red Brick. Ve studiovém mrtvém čase si Jarda sám nazvučil ještě jednu věc. Hellmuth prý nevěřil, že po Jardově šíleném propojení aparátů z nich poleze vůbec nějaký zvuk. Tak se zrodila Climb The Wall a Hellmuth mohl valit oči a lézt po zdi. Mix všech čtyř kousků, celkem víc než patnáct minut muziky, dělali Hellmuth a Jarda společně a výsledkem je asi to nejlepší, co jsem od Paláta kdy slyšel. A to ne pro využití možností profi-studia a absenci šumů, ale z jednoduchého důvodu: dodal-li Jarda nápady, Hellmuth dodal disciplínu a řád. Řečeno jinak, v těchto písničká0ch má zvuk všech instrumentů svůj důvod a přesné zakotvení, nic není nadbytečné, nic nezamlžuje celek, který svou střídmostí je až křišťálově čistý. Osobně mám rád A Red Brick s hutnými temně hlubokými perkusemi, nad nimiž bláznivě skotačí zrychlené smyčky hlasů a Climb The Wall, jež se přibližuje náporu živých Suicidal Meditations.

Recorded 1990

Available on 8" lathe cut

Order: zander@seznam.cz

12.09.22

PurEnergY - Ambient Tormentor

 


released in cooperation with Nomad Sky Diaries

limited to 25x black lathe cut single-side 12" vinyl

CZ order: zander@seznam.cz

SK order: nomadskydiaries-skyburial.bandcamp.com

Dneska sa neriffuje, roztáčajú sa piesty strojov...
PurEnergY je sólový projekt člena trnavského umeleckého združenia Prvé Dielo Jadrovej Éry. Pri svojich výletoch do okolia atómovej elektrárne V1 a za hrmotu vlakových súprav vzniklo štvrťhodinové experimentálne dielo Ambient Tormentor, ktoré pôvodne vyšlo na labely Freshterror v r.2007 ako CD-r split s ReaktoplasmAR pod názvom Ambient Tormentor / Technical Glass. Dobová recenzia zinu Mortemzine popisuje PurEnergY – Ambient Tormentor ako výtvor, ktorý predvádza silno oldschoolový mix údernej rytmiky, samplov, občasných surových pasáží a poriadnej dávky hluku. Pri počúvaní sa Vám môžu vybaviť Throbbing Gristle, inokedy zas rané Einsturzende Neubauten. Aj keď sú kusy dávané dohromady na počítači, ide o vydarený návrat ku koreňom industriálu. Prezentované skladby sa nesnažia o prílišnú prístupnosť a už prvý kus „The Eerie“ môže nepripraveného poslucháča svojim nepredvídateľným noisovým nástupom slušne vyľakať. Vrcholom diela je znepokojivá, hlasná a odľudštená trilógia „Pre-Industrial Society“, „Industrial Society“ a „Post-Industrial Society“.
V roku 2022 mini album vychádza po prvý krát vo lathe-cut vinylovej verzii v počte 25 kusov.

Today it does not riff, the pistons of the machines are spinning....
PurEnergY is a solo project of a member of Trnava's artistic association First Artwork of the Nuclear Era. During his trips to the surroundings of the V1 nuclear power plant and at the noise of the train sets, the Ambient Tormentor, a four-hour experimental work, was originally released on Freshterror label in 2007 as a CD-r split with ReaktoplasmAR under the name Ambient Tormentor / Technical Glass. A recent review of Mortemzine's zine describes PurEnergY - Ambient Tormentor as a creation that demonstrates a powerfully oldschool mix of striking rhythms, samples, occasional raw passages and a good dose of noise. Throbbing Gristle can be heard while listening to Einsturzende Neubauten. Although pieces are put together on a computer, it is a successful return to the roots of old industrial The presented songs do not try to be too accessible and the first piece of “The Eerie” can startle the unprepared listener with its unpredictable noisy arrival. The highlight of the work is the disturbing, loud and dehumanized trilogy of the “Pre-Industrial Society”, “Industrial Society” and “Post-Industrial Society”. In 2022, the mini album was released for the first time in a 25-piece lathe-cut vinyl version. 

https://csindustrial1982-2010.bandcamp.com/album/ambient-tormentor