13.12.13

Skrol - Dances And Marches For The Orphan Age


Revidovaná a remasterovaná verze alba, nahraného v roce 1998 a vydaného na CD o sedm let později portugalským labelem Dagaz Music. Titul je přepracovaná verze Hirschovy suity "Dances & Marches" do specifické martial-industriální podoby. Soubor naplňuje svou vizi integrace kompozičních principů soudobé vážné hudby s industriálními a ambientními strukturami. Repetitivní témata zde na jedné straně vytvářejí jakési rituální schéma konceptu, jsou však nejednou zpochybňovány či kompenzovány neúplnými či zcela nepravidelnmi rytmy, vytvářejícími spolu s dramatickou stavbou alba, oscilujícím od agresivních erupcí až po intimní lyrické volání z propastné prázdnoty, jedinečnou poslechovou zkušenost. Vokály jsou v duchu tradice souboru založené na kontrastu mezi dominantním ohnivým ženským projevem, často vrcholícím v nonverbálních extatických pasážích a deklamativním, zanořeným a jakoby chladně komentujícím mužským prvkem, vše umocněno úspornými břitkými texty. V typické Hirschově digitálně-klasické instrumentaci s ostrými klávesovými dechy, smyčci, tympány a industriálními perkusivními řezy hrají významnou roli varhany, jejichž syrový zvuk působí jako hlavní hráč v existenciální atmosféře alba. Organická jednota soundu, přesvědčivost hudební výpovědi a schopnost překročit pomyslný práh docilují vskutku transcendentálního zážitku. Album bylo remasterováno Vojtěchem Haňkou, členem původní sestavy děčínských noise-industrialistů VO.I.D. 

A revised and remastered version of the originally recorded album from 1998 which was released in 2005 by the Portuguese label Dagaz Music. The title is a reprocessed version of Hirsch's original suite " Dances and Marches," in the spirit of martial industrial. The band fulfills its vision of integrating compositional principles of contemporary classical music and industrial - ambient structures. Repetitive soundscapes give form to a ritualistic space, and are at once offset by irregular rythms, creating a a unique and powerful listening experience. The vocals maintain the band's tradition of the contrast between the dominant, passionate and flammable female and the coldly commenting male expression, which together with the sharp lyrics , makes for a transcendental experience. The role of the most important solo instrument here is the organ, whose raw sound acts as a vital player in the existential atmosphere of the album. The album was remastered by Vojtěch Haňka, a member of the original lineup of Czech noise-industrial band VO.I.D from Děčín. 

released 13 December 2013

https://csindustrial1982-2010.bandcamp.com/album/dances-and-marches-for-the-orphan-age

1 komentář: