14.02.15

Shambles - Replay


Tak milé děti. Nejprve si prosím seštelujte a vyvažte váš stereoaparát, podle návodu z dnes již raritní desky snad někde ze 70. let minulého století. Máte? Tak to můžeme spustit naplno! Ústřední melodie kultovního českého dětského seriálu v podání tuzemského „umělce“ obložená zvuky a hluky nejrůznějších strojů a přístrojů? Hlášky z rovněž kultovního českého večerníčku v tom samém stylu? A co takhle jedna z vůbec nejznámějších skladbiček tzv. vážné hudby, na kterou navazují další hlukové plochy? Ano, Shambles představuje další ze stránek industriálního extrémismu, tedy „hudbu“ dělanou na samé hranici poslouchatelnosti. Nečekej ovšem nějaký extrémní noise nebo jiný hlukový teror. Kompilace „Replay“ je, jak už napovídá i samotný obal, především jeden velký hudební žert. 

„Jelikož se živím výrobou slévárenských modelů, což je něco vzdáleně podobného truhlařině, přišlo mi vtipné nahrát hluk všech těch cirkulárek, hoblovek, protahů a vydat to jako kazetu nazvanou Live. Pár kusů se mi povedlo dostat mezi lidi. Od té doby se o Shambles mluvilo, tak jsem v tom z recese pokračoval,“ vzpomíná dnes s odstupem let sám tvůrce projektu Jan "Čibák" Libič, kterého určitě znají nejen znalci českého grind core undergroundu. 

Kompilace „Replay“ je tak především další zajímavou raritou českého industriálního undergroundu a může být také velkým pomocníkem a zprostředkovatelem všem experimentátorům v tom, že umění se dá dělat opravdu všemožnými způsoby a záleží především vždy na samotném tvůrci, kam až chce dojít a jak bude jeho dílo znít. 
Samotný tvůrce projektu na muziku nezanevřel ani dnes a potkáte ho tak v sestavě kapely Fetish Parade. To už je ale úplně jiný zvukový příběh, milé děti. 


All right, my dear children. First, please set your stereo properly, according to the certain LP from the 70's, nowadays being kind of rare item. Done? Well, let's give it full power! The leading melody of cult Czech TV show for kids in the version of local "artist" layered by the sounds and noises of various kind? Quotes from the legendary Czech good night program for kids in the same style? And what about one of the most notorious composition of so called classical music, chased by noisy soundscapes? Yes, Shambles represent next version of the industrial extremism, which means the "music" on the very edge of esthetics. Don't expect any kind of extreme noise or other type of sonic terror. This compilation called "Replay" is , how you can tell from the cover picture, one big musical joke. 

"Because of the fact, that my job is to create forms for metallurgy, something softly related to joinery, i took me as a good idea to record all the noises of the circular saws and planers and make a tape called "Live". I was even able to distribute few pieces among the people. Since that time, there was some discussion about Shambles going on, so i kept the joke living", says after many years the creator of the project itself Jan "Čibák" Libič, who is very well known not only inside Czech grindcore scene. 

This compilation called "Replay" is mainly an interesting and rare artifact of the Czech industrial underground a it could be a very helpful material for all the experimental artist because it proves, that art can be achieved through various forms, and it is mainly a question of the artist himself, how does he want his creation to sound. The author haven't quit the musical scene at all so you may see him even today in the line-up of the band called Fetish Parade. But that is a different musical story, my dear. 

released 14 February 2015

https://csindustrial1982-2010.bandcamp.com/album/replay

Žádné komentáře:

Okomentovat