16.02.14

Vojenská nemocnice ‎– Sedět na táboře. DiskotékaKlaus Mike Hübner (*1971, Frankenberg/Sasko) začínal s hudebními experimenty díky přístrojům získaným od svého otce - gramofonu se čtyřstupňovým řízením otáček a především magnetofonu Tesla B100.V roce 1990 objevil hudební software pro ATARI (AMIGA 500) a 10kB samply a začal tvořit. Jedním z prvních „AMIGA projektů“ byla coververze alba Led Zeppelin I. I další Klausovy práce se ubíraly v duchu lo-fi artu. Než v roce 1999 opustil Německo, nahrál tucty kazet a v posledních měsících uskutečnil také několik veřejných vystoupení. Nejvýznamnější se konalo 17. 7. 1999 v Lipsku, kde vystoupil na malém „festivalu“ v mansardě jednoho bytového domu. Následující dva roky Klaus pobýval na Ukrajině, kde koncipoval „Ukrajina Patterns 1 – 3“, první alba, který pak vydal na CD-R. Poté se přestěhoval do Česka. Usadil se v Jihlavě, kde žije dodnes. 

Mike Klaus Hübner (* 1971, Frankenberg / Saxony) started his experiments thanks to his father´s instruments - gramophone with four-speed control and above tape deck Tesla B100. He discovered music software for the ATARI (A500) and 10kB samples, his creation started since 1990. One of the witch first "AMIGA project" was a cover of the album Led Zeppelin I. His next works classify him as lo-fi artist. Before he left Germany in 1999, he has recorded dozens of cassete tape recordings and in last few months he had made several public appearances. The most significant was held on july 17th 1999 in Leipzig, where he appeared in a small "festival" in the attic of a residential building. Following two years Klaus lived in Ukraine, where he conceived "Ukraine Patterns 1-3", the first album, which then went on CD-R. He then moved to the Czech Republic. He settled in Jihlava, where he lives till today. 

released 16 February 2014 


08.02.14

2013 Releases

Obnovujeme očistu hlukem, otevíráme zaprášené archivy rezavých not a rytmické značky vrzajícího kovu. Vytahujeme hudebnost z průmyslem zničené společnosti a navracíme hudbě smysl, protože hudba je estetizovaná frekvence. Naslouchej neuróze ocelové hudby a zvukovým halucinacím při lámání století. Co tesáno do kamene, ryto do vinylu a vypáleno do kovu, zapomenuto nebude.