12.09.22

PurEnergY - Ambient Tormentor

 


released in cooperation with Nomad Sky Diaries

limited to 25x black lathe cut single-side 12" vinyl

CZ order: zander@seznam.cz

SK order: nomadskydiaries-skyburial.bandcamp.com

Dneska sa neriffuje, roztáčajú sa piesty strojov...
PurEnergY je sólový projekt člena trnavského umeleckého združenia Prvé Dielo Jadrovej Éry. Pri svojich výletoch do okolia atómovej elektrárne V1 a za hrmotu vlakových súprav vzniklo štvrťhodinové experimentálne dielo Ambient Tormentor, ktoré pôvodne vyšlo na labely Freshterror v r.2007 ako CD-r split s ReaktoplasmAR pod názvom Ambient Tormentor / Technical Glass. Dobová recenzia zinu Mortemzine popisuje PurEnergY – Ambient Tormentor ako výtvor, ktorý predvádza silno oldschoolový mix údernej rytmiky, samplov, občasných surových pasáží a poriadnej dávky hluku. Pri počúvaní sa Vám môžu vybaviť Throbbing Gristle, inokedy zas rané Einsturzende Neubauten. Aj keď sú kusy dávané dohromady na počítači, ide o vydarený návrat ku koreňom industriálu. Prezentované skladby sa nesnažia o prílišnú prístupnosť a už prvý kus „The Eerie“ môže nepripraveného poslucháča svojim nepredvídateľným noisovým nástupom slušne vyľakať. Vrcholom diela je znepokojivá, hlasná a odľudštená trilógia „Pre-Industrial Society“, „Industrial Society“ a „Post-Industrial Society“.
V roku 2022 mini album vychádza po prvý krát vo lathe-cut vinylovej verzii v počte 25 kusov.

Today it does not riff, the pistons of the machines are spinning....
PurEnergY is a solo project of a member of Trnava's artistic association First Artwork of the Nuclear Era. During his trips to the surroundings of the V1 nuclear power plant and at the noise of the train sets, the Ambient Tormentor, a four-hour experimental work, was originally released on Freshterror label in 2007 as a CD-r split with ReaktoplasmAR under the name Ambient Tormentor / Technical Glass. A recent review of Mortemzine's zine describes PurEnergY - Ambient Tormentor as a creation that demonstrates a powerfully oldschool mix of striking rhythms, samples, occasional raw passages and a good dose of noise. Throbbing Gristle can be heard while listening to Einsturzende Neubauten. Although pieces are put together on a computer, it is a successful return to the roots of old industrial The presented songs do not try to be too accessible and the first piece of “The Eerie” can startle the unprepared listener with its unpredictable noisy arrival. The highlight of the work is the disturbing, loud and dehumanized trilogy of the “Pre-Industrial Society”, “Industrial Society” and “Post-Industrial Society”. In 2022, the mini album was released for the first time in a 25-piece lathe-cut vinyl version. 

https://csindustrial1982-2010.bandcamp.com/album/ambient-tormentor