07.03.21

No Nitz - Kontemplace

 


Pomocí meditace lze dosáhnout kontemplace, jen pozor abychom nevyvolali ďábla, jak se to stalo v případě této nahrávky. Po nahrání byla zkušebna zničena a zapálena. Proto po poslechu doporučujeme očistu jak psychickou tak fyzickou. Neboť hygiena zdraví jest. Neboť Hygieia sličná žena jest. Neboť sličná žena Heda jest. Hygieia Hedou jest?