27.01.16

LAHKA MUZA - DVD PERFORMANCE


LAHKA MUZA is a music band that performs on Slovakian industrial/gothic/electronic scene for over 32 years. The band is also known throughout Europe. The band published 8 audio albums, but no DVD's yet! 
This first DVD could be made with your help!

 Hithit Project 

LAHKA MUZA je alternatívna hudobná skupina fungujúa 32 rokov na elektronicko/industriál/gotickej scéne Česko-Slovenska, známa aj z európskych festivalov modernej hudby.Vydala do teraz 8 albumov,ale žiadne DVD! 
DVD Performance to môže konečne zmeniť!

→ Hithit projekt 

Success:
Buy New DVD in e-shop


15.01.16

Sklo - Demo 1999Když se pohybujeme po hudební mapě československého industriálu, nemůžeme na razovitem Ostravsku minout dnes již legendární partičku Sklo. My Vám aktuálně na labelu CS Industrial přinášíme jejich první demo z roku 1999, které i přes delší dobu, která uplynula od jeho vzniku, neztratilo nic na své razanci, komplexnosti a nebojme se říci i barvitosti. Sklo svou hudební pouť začínají pěkně od podlahy, a tak je toto jejich první demo ve znamení velmi propracované a hudebně čisté noise music, ve které je možné i přes frekvenční plnost slyšet jasně definované struktury a až psychedelické momenty zvukové katarze. Zvukovost vyjádřená hlukovostí, hudebnost dohnaná až na samý extrém, to je tvář projektu Sklo z roku 1999, kterou vám nyní přinášíme na CS Industrial. Tato nahrávka vyšla původně jako mc kazeta vlastním nákladem projektu Sklo a byla distribuována zejména mezi okruh známých. 

When we move around the musical map of Czechoslovakian industrial scene we certainly cannot miss rather distinctive region of Ostrava and it's noise music pioneers Sklo (meaning „Glass“ in Czech). This time our label CS Industrial presents their very first demo from 1999 which is still able to present it's energy, impact, complexity and let's say vividness even after 15 years after it's release. Sklo have started their musical path very sharply which is apparent on this demo containing mainly pure noise music, which, regardless it's frequency fullness, still clearly presents apparent structures and even psychedelic moments of sonic catharsis. The soundness expressed by loudness, musical structures on their limits, those were main elements of Sklo creativity process in 1999, the elements now being presented on CS Industrial label. This record was originally published as tape self-released by Sklo and was distributed mainly to close friends and supporters of the band.

released January 15, 2016 

07.01.16

2015 Releases

Obnovujeme očistu hlukem, otevíráme zaprášené archivy rezavých not a rytmické značky vrzajícího kovu. Vytahujeme hudebnost z průmyslem zničené společnosti a navracíme hudbě smysl, protože hudba je estetizovaná frekvence. Naslouchej neuróze ocelové hudby a zvukovým halucinacím při lámání století. Co tesáno do kamene, ryto do vinylu a vypáleno do kovu, zapomenuto nebude.2014 Releases
2013 Releases
Discogs