22.04.23

Interpretace - Brodio Nuncia

 Další nalezená nahrávka je záznam koncertu bez publika z konce osmdesátých let v prostoru kostela, který v té době byl používaný jako skladiště. O Interpretaci víme téměř všechno, tak pár slov o kostele.
Převzatý text z liberec-reichenberg.net
Bývalý kapucínský hospic s kostelem sv. Máří Magdaleny je nejmladším kapucínským konventem na našem území. Vybudován byl z iniciativy baronky Marie Pauliny von Liebieg, příslušnice rodiny nejvýznamnějších libereckých textilních magnátů. Díky skořepinovým železobetonovým klenbám, které jsou zavěšeny na unikátním ocelovém krovu využívajícím systému příhradových vazníků, bylo docíleno jejich značného převýšení vůči přízemí s bočními kaplemi. Pozoruhodným technickým prvkem je podlahový systém vytápění kostela průduchy, vedenými do prostoru lodi z kotelny v suterénu pod kněžištěm. Po formální stránce kostel vychází z místní pozdněbarokní a klasicistní architektury, umně kombinované se secesními prvky. Dispozici ovlivnilo bavorské prostředí, jež se projevilo uplatněním půdorysného typu Wandpfeilerkirche. Kostel je jednolodní stavba s bočními kaplemi, půlkruhově uzavřeným presbytářem a výrazným vstupním průčelím s předsazeným sloupovým portikem lemovaným dvojicí věžiček. S přilehlou budovou někdejšího hospicu je kostel propojen krytou chodbou. Rozlehlá zahrada obklopující konvent sloužila dle dochovaných fotografií z části jako městský park, a tak se zde můžeme setkat s atypickým řešením veřejných toalet, pro které byl využit prostor pod schodišťovou rampou po straně kostela.

CSi 062