14.01.15

Sagramon - Terra SubterranaTemné, ale při tom svobodně znějící ponory člověka, který se nikdy nebál experimentů všeho druhu. Takové je albumTerra Subterrana projektu Sagramon, které právě vychází na našem labelu. Stojí za ním Rene Dorian Schwarz, což je další z postav našeho undergroundu, která si určitě zaslouží vaši pozornost. 
Jak říká sám autor, Terra Subterrana se zabývá samotou člověka. Temně zvukové monolity a spolu s nimi místy až taková ta rituální energie, kterou umí třeba staré tribal a tekkno tracky. Teď si ale zase sedněte. Na tuto muziku si opravdu nezatančíte, o to více ji ale oceníte při poklidném soustředěném poslechu. Rene Dorian Schwarz je rodák z Trutnova, který po sametové revoluci odešel do Anglie a žil 10 let v Londýně. Po návratu domů mimo jiné založil label Cryptosonic. Krom Sagramon najdete jeho tvorbu také se jmény Mahátma a M.A.G.O.T.H. 
Takže, ztlumte světla a... 

Dark yet unboundedly sounding submersions of a man who has never been afraid of experiments of any kind. Such is the Sagramon´s album Terra Subterrana which is just being released on our label. The man behind the project is Rene Dorian Schwarz, another figure of our underground who is worth paying attention to. 
As the author says, Terra Subterrana deals with the solitude of man. Dark sound monoliths together with somewhat ritualistic energy that is heard for instance in the old tribal tekkno tracks. But for now, get seated, this music is not danceable to, you appreciate it more in peace and focused. Rene Dorian Schwarz was born in Trutnov, after the Velvet Revolution moved to Britain, lived in London for 10 years. 
After returning to the Czech Republic he founded a label Cryptosonic. Apart from Sagramon, you can also find his works with the names of Mahátma a M.A.G.O.T.H.. 
So, dim the lights and…

released 13 January 2015


01.01.15

2014 Releases

Obnovujeme očistu hlukem, otevíráme zaprášené archivy rezavých not a rytmické značky vrzajícího kovu. Vytahujeme hudebnost z průmyslem zničené společnosti a navracíme hudbě smysl, protože hudba je estetizovaná frekvence. Naslouchej neuróze ocelové hudby a zvukovým halucinacím při lámání století. Co tesáno do kamene, ryto do vinylu a vypáleno do kovu, zapomenuto nebude.
 

2013 Releases
Discogs