27.05.18

Interpretace - Noční lovec


"Radium ručiček začínalo světélkovat. Pilot zkontroloval jeden po druhém všechny ciferníky a byl spokojen. Měl vědomí, že sedí bezpečně uprostřed svého nebe. Přejel prstem příčný ocelový nosník a cítil, jak v kovu proudí život. Kov se nechvěl, ale žil. Pět set koní motoru probouzelo v hmotě slabounké proudění, které měnilo její hladký povrch v hebký samet. Jako obvykle, nepociťoval pilot za letu ani závrať ani opojení, ale tajemné žilobití živého těla." 
Antoine de Saint-Exupéry 

Album "Noční lovec" bylo nahráno v roce 2006. 

"The luminous dial hands were beginning to show up. The pilot read their figures one by one, all was going well. He felt at ease up here, snugly ensconced. He passed his fingers along a steel rib and felt the stream of life that flowed in it, the metal did not vibrate, yet it was alive. The engine’s five-hundred horse-power bred in its texture a very gentle current, fraying its ice-cold rind into a velvety bloom. Once again teh pilot in full flight experienced neither giddiness nor any thrill, only the mystery of metal turned to living flesh." 
Antoine de Saint-Exupéry 

Album "Night Hunter" recorded 2006. 

Cover: argus151

released May 27, 2018

https://csindustrial1982-2010.bandcamp.com/album/no-n-lovec